Om Kalundborg Krisecenter

- Find bl.a. formål, værdigrundlag og info om personale.

Har du spørgsmål eller andet, er du selvfølgelig meget velkommen til at ringe eller skrive til os.

Målgruppe og formål

Voldsudsatte kvinder og deres eventuelle børn.

Et kvindekrisecenter som Kalundborg Krisecenter er et midlertidigt botilbud iht. Servicelovens §109, for kvinder som har været udsat for vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

I voldsudsatte familier er også børnene udsatte for vold, hvorfor børnene er velkomne på krisecentret sammen med deres mor.
Et kvindekrisecenter adskiller sig fra andre krisecentre ved, at mænd ikke kan indskrives.

Personale og frivillige

En uddannet personalegruppe varetager den socialfaglige del af tilbuddet, og skaber en kontinuerlig hverdag for den enkelte kvinde/ det enkelte barn.

Frivillige medarbejdere supplerer personalegruppen ved at deltage i støttende tiltag for kvinder og børn.

Vi tilbyder

Midlertidigt ophold med støtte, vejledning og rådgivning til kvinder og børn.

Vi tilbyder også rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere.

På Kalundborg Krisecenter er der:

Vi afklarer via en visitationssamtale, om et krisecenterophold er det rigtige tilbud til dig og dine eventuelle børn.

Såfremt det vurderes at du ikke kan visiteres, til et ophold på krisecentret, forsøger vi at vejlede og henvise til et andet tilbud eller til kommunal sagsbehandler.

Du eller din familie/venner kan kontakte krisecenteret.
Du kan også henvises af andre, det kan være en sagsbehandler fra kommunen, gennem politiet, skadestue, skoler eller andre.

Du kan ikke bo på Krisecenteret, hvis du har en ubehandlet psykiatrisk lidelse eller har et aktivt misbrug.

Du har mulighed for at være anonym på krisecentret.

Værdigrundlag

Vi vil arbejde helhedsorienteret på den bedste løsning af vores kerneopgave.

Vi vil arbejde ud fra et værdisæt, som vi mener er betydningsfuldt i forhold til samarbejdet med beboere, kollegaer, samarbejdspartnere og den øvrige omverden.

Anerkendelse:
Engagement:
Faglighed:
Forandring: