Hvad er vold?

- Vold kan defineres på flere måder.

(Socialstyrelsens definition på vold i nære relationer)

Definitionen af vold:

Fysisk vold

– kan være slag, spark, skub, bid, rusk, fastholdelse, kvælningsforsøg.

Psykisk eller følelsesmæssig vold

– kan være trusler, indespærring, ydmygelser, kontrol, dominans, jalousi, isolation fra familie og venner, nedgørelse af en andens tanker, følelser og opfattelser.

Seksuel vold

– kan være at tvinge en anden til seksuelt samvær, at få overskredet sine grænser.

Økonomisk vold

– kan være at blive nægtet adgang til selvstændig økonomi, at din partner har adgang til dit bankkort og/eller dine koder, at du er tvunget til at stifte gæld.

Materiel vold

– kan være ødelæggelse af indbo herunder specielt de ting, som har særlig betydning.

Stalking

– kan være konstant forfølgelse og chikane med det formål at ydmyge, true og kontrollere. Stalkeren er opsøgende og kan være det fysisk, via mobil, GPS, internettet.

Handicap og vold:

Kvinder med handicap kan opleve at voldsudøver fokuserer på kvindens handicap ved at nedgøre kvinden og blandt andet nægte den nødvendige hjælp.