Dit ophold på krisecentret

- Vi støtter dig i at blive "tovholder" i eget liv.

Hvordan foregår det?

Når du ankommer til Krisecenteret i Kalundborg, modtages du af personalet.
Vi afklarer i den første tid din akutte situation og problemstillinger, hvorefter vi sammen med dig definerer dine ønsker og behov, således at du får den rette rådgivning og støtte under opholdet.

Vi taler med dig om, hvad der er sikkert for dig, og hvad der kan være realistisk i din situation.

Hvad skal du have med

– På krisecenteret forefindes sengetøj, håndklæder samt diverse udstyr som barnevogn, klapvogn, højstole, kravlegård m.m.
Medbring tøj og personlige fornødenheder til familien.

Hvis der er mulighed for det, så er det vigtigt at medbringe vigtige dokumenter såsom: pas, nøglekort til NemID, dokumenter fra Familieretshuset, kommunen m.m.

Under opholdet

Under opholdet støtter vi dig i den plan som er tilrettelagt sammen med dig.
Vi støtter dig i at blive “tovholder” i eget liv.
En forudsætning er, at du er aktiv og deltagende i din egen situation.

OBS!

Vi stiller krav om, at du er selvhjulpen i forhold til at kunne klare hverdagen med indkøb, madlavning, tøjvask og børnepasning, såvel som at få dagligdagen til at fungere sammen med de andre beboere på krisecenteret.

Derudover forventes det at du, sammen med de øvrige beboere, deltager i fælles møder.

Ring nu på